Dołącz do nas!

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” rozpoczyna już 5 rok swojego istnienia. W tym czasie udało nam się zrobić całkiem sporo dobrych rzeczy, ale jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. Na początku kolejnego roku działalności naszego Stowarzyszenia kierujemy do Was zaproszenie: dołączcie do nas!

Jeśli bliskie jest Wam to, co robimy w Stowarzyszeniu, zapraszamy serdecznie do konkretnej współpracy. Mamy dwie propozycje:

1. Zostań członkiem zwykłym Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA, par. 13

1.   Członek zwykły Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności do:

a)   uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich

b)   wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia

c)   korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań

d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia

e)   posługiwania się emblematami i legitymacją członkowską Stowarzyszenia

f)   przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania, oraz Księgi Uchwał Zarządu

2.  Do obowiązków członka zwykłego Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)   współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

b)   przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie  regulaminów

c)   terminowe płacenie składek członkowskich

Jeśli chcesz i możesz czynnie włączać się w budowanie Stowarzyszenia oraz współdziałać przez pracę społeczną lub wolontaryjną w realizacji podejmowanych przez „Dom Wschodni” inicjatyw, wypełnij ten FORMULARZ zgłoszeniowy.

2. Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

14.1.   Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.

14.2.   Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

15.1.   Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

15.2.   Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia,  do której zobowiązał się on w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

Jeśli z różnych powodów nie możesz w pełni zaangażować się jako członek zwykły, możesz zostać członkiem wspierającym i w ten sposób przyczynić się do rozwoju „Domu Wschodniego”. W takim wypadku wypełnij ten FORMULARZ zgłoszeniowy.

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki współdziałaniu w ramach Stowarzyszenia możemy zrobić dużo dobrego w Polsce i na Bliskim Wschodzie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *