Our team

Our team

Przemysław Marek Szewczyk - President of Association: prezes@domwschodni.pl

Agnieszka Matera - Vice president / "Rosary for Brothers" project's Coordinator: agni.matera@gmail.com

Marek Kołodziejczyk - Office manager: kontakt@domwschodni.pl

Alina Goska - Coordinator for Egypt: alina@domwschodni.pl

Maciej Mirowicz- Coordinator for Syria and International Projects / Board member: maciej@domwschodni.pl

Anna Maciejewska - Rhesis School: charisia@uni.lodz.pl

Katarzyna Wiśniewska - Manager of Branch in Warsaw: domwschodniwarszawa@gmail.com

Magdalena Sontag - Coordinator for "Wojtek Helps!" Project: magdalenasontag@gmail.com

Files to download