Buduj z nam Dom Wschodni

Buduj z nam Dom Wschodni

„Dom Wschodni” ma za sobą już pięcioletnią historię. Z grupki zapaleńców, którzy zapragnęli umacniać kontakty między Polską a chrześcijańskim Bliskim Wschodem, wyrośliśmy na Stowarzyszenie prowadzące kilka poważnych projektów w kraju i za granicą. Rozwój naszej działalności, za który z serca dziękujemy Panu Bogu i wszystkim ludziom włączającym się w budowę Domu Wschodniego, doprowadził nas do momentu, w którym bardzo potrzebujemy konkretnego wsparcia ze strony przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia, żebyśmy dalej mogli działać.

Co robi Stowarzyszenie „Dom Wschodni” obecnie?

1. Działalność edukacyjno-formacyjna: organizujemy wykłady na temat Bliskiego Wschodu, lekcje łaciny, greki i arabskiego, prowadzimy stronę internetową o Ojcach Kościoła, przybliżamy historię i teraźniejszość Bliskiego Wschodu przez artykuły na naszej stronie internetowej.

2. Pomoc cudzoziemcom przebywającym w Polsce oraz projekty integracyjne: nasi wolontariusze towarzyszą obcokrajowcom w załatwianiu spraw formalnych, prowadzimy lekcje języka polskiego, organizujemy co roku konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców „You can sing it!” oraz liczne międzynarodowe spotkania umacniające wzajemne dobre relacje.

3. Staże na Bliskim Wschodzie: organizujemy wyjazdy studentów i osób dorosłych chcących przyjrzeć się z bliska życiu chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Już ponad 10 osób odbyło przy pomocy Domu Wschodniego staż w Kairze, Libanie lub Syrii.

4. Pomoc charytatywna dla najbardziej potrzebujących na Bliskim Wschodzie: wspieramy ośrodek dla niepełnosprawnych w Kairze i w Aleppo, pomagamy uchodźcom w Libanie i Iraku (jazydzi), realizujemy projekt „Daj pracę!” w zniszczonym przez wojnę Aleppo oraz wsparcie dla franciszkańskiego ośrodka Terre Sainte, który w tym mieście organizuje na szeroką skalę działania pomocowe dla dzieci i młodzieży.

5. Modlitwa o pokój: organizujemy spotkania modlitewne w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie często z gośćmi z Egiptu, Libanu czy Syrii.

Wszystkie te projekty do tej pory realizowaliśmy dzięki tytanicznej pracy kilku członków Stowarzyszenia i sporej grupy wspierających ich wolontariuszy. Konieczne wydatki pokrywaliśmy w dużej mierze z własnej kieszeni, gdyż zależało i zależy nam na tym, żeby darowizny na projekty charytatywne nie pokrywały kosztów organizacyjnych i admnistracyjnych działalności „Domu Wschodniego”. Jesteśmy jednak w takiej sytuacji, że bez stworzenia budżetu opartego o grupę zaufanych przyjaciół, trudno nam będzie dalej prowadzić działalność w takim zakresie.

Dlatego szukamy stu przyjaciół, którzy zdecydują się wspierać Stowarzyszenie kwotą 100 lub 50 złotych miesięcznie.

Na co przeznaczymy te środki?

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na pokrycie kosztów organizacyjnych Stowarzyszenia "Dom Wschodni", na które składająsię między innymi:
1. Opłata za wynajęcie lokalu, prąd, telefon, internet: 1000 PLN
2. Koszty obsługi prawnej i księgowej Stowarzyszenia: 500 PLN
3. Koszty stron internetowych: 300 PLN
4. Koszty zleceń zewnętrznych (projekty graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych): 1000 PLN
5. Zatrudnienie osoby do prowadzenia biura i koordynacji projektów: 2500 PLN

Wsparcie na "Dom Wschodni" można przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”
ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Jeśli cenicie działalność „Domu Wschodniego”, bardzo prosimy o podjęcie decyzji dołączenia do członków wspierających nasze Stowarzyszenie.

Jak można zostać członkiem wspierającym „Domu Wschodniego”?

Można napisać na nasz adres: kontakt@domwschodni.pl, wówczas odeślemy drogą elektroniczną formularz do wypełnienia, który należy odesłać pocztą na adres Stowarzyszenia (ul. Więckowskiego 13 lok. 12B, 90-721 Łódź). Można też po prostu wypełnić zamieszczony na naszym portalu formularz zgłoszeniowy.

Wszyscy członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Dom Wschodni” z głosem doradczym. Poza tym ze swojej strony zapewniamy o dzieleniu się z Wami naszymi pomysłami i realizowanymi projektami. Raz w roku chcemy zorganizować spotkanie dla przyjaciół wspierających naszą działalność, podczas którego opowiemy o tym, co robimy w Polsce i na Bliskim Wschodzie.

Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Formularz zgłoszeniowy

Zarząd Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis”

Files to download