Buduję Dom Wschodni, żeby wypełnić Ewangelię o braterstwie wszystkich narodów

Buduję Dom Wschodni, żeby wypełnić Ewangelię o braterstwie wszystkich narodów

Kościół nie istnieje dla samego siebie, ala dla świata, ponieważ także Chrystus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Dlatego chrześcijanie, którzy dzięki jednej wierze i jednemu Duchowi przeżywają więź braterską między sobą, na ile to możliwe wychodzą naprzeciw także tym, którzy nie są braćmi w wierze, ale dzięki spojrzeniu wiary tak są traktowani. Dlatego także w Domu Wschodnim nie tylko umacniamy i pozwalamy działać braterskiej więzi między chrześcijanami w Polsce i na Bliskim Wschodzie, ale po prostu umacniamy w świecie ludzi braterstwo. Tak postrzegamy nasz obowiązek płynący z wiary w Ewangelię: uczynić świat bardziej braterskim.

Z wieloma ludźmi nie możemy być jedno przez wiarę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy byli jedno przez miłość i działanie dla dobra. Dlatego w projekty Domu Wschodniego włączają się nie tylko chrześcijanie, ale także muzułmanie i ludzie religijnie obojętni. Muzułmanin z Damaszku prowadzi naszą stronę internetową, muzułmanin z Sudanu przez lata pracował jako wolontariusz robiąc dla nas filmy. Nie bagatelizujemy kwestii religii, nie uważamy, że nie ma ona znaczenia: podczas naszych rozmów często zawzięcie dyskutujemy, ale ważne jest dla nas przede wszystkim przypomnienie Jezusa, że skoro jeden Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, to my wszyscy jesteśmy braćmi. W konkretnym działaniu to braterstwo jest w Domu Wschodnim przeżywane w sposób bardzo praktyczny.

Jeśli chcecie wspierać Kościół w byciu awangardą jedności i braterstwa, to zapraszamy do współpracy!

Buduj z nami Dom Wschodni!

Files to download