"Daj Pracę!" - podsumowanie działań związanych z reaktywacją miejsc pracy w Bejrucie, listopad 2020

"Daj Pracę!" - podsumowanie działań związanych z reaktywacją miejsc pracy w Bejrucie, listopad 2020
"Daj Pracę!" - podsumowanie działań związanych z reaktywacją miejsc pracy w Bejrucie, listopad 2020

Czas podsumować listopadowe działania pomocowe w Bejrucie, z zakresu reaktywcji mikroprzedsiębiorstw:

  • W listopadzie 2020 pomogliśmy odnowić 9 miejsc pracy,

  • Koszt: 5491 USD (włączając wynagrodzenie profesjonalnego zespołu budowlanego)

  • Od sierpnia wsparliśmy odtworzenie 13 miejsc pracy za łączną kwotę 8591 USD

  • Prace prowadzone były we współpracy z Kościołem Św. Michała w dzielnicy Mar Mikhail w Bejrucie, Redemptoris Mater Liban oraz WPF, przy wsparciu lokalnych wolontairuszy z neokatechumenatu

  • Jedno z miejsc zostało odnowione we współpracy z NGO Forum For Development Culture & Dialogue, www.fdcd.org)

  • Naszym głównym partnerem krajowym pozstaje Caritas Łódź, znaczne wsparcie otrzymaliśmy także od Caritas Poznań

Poniżej publikujemy szczegółowe sprawozdanie w pliku PDF. Prace są kontynuowane, dziękujemy za wszelkie wsparcie!

Files to download