Podsumowanie działań dot. wsparcia materialnego, żywnościowego i medycznego w Bejrucie: sierpień-październik 2020

Podsumowanie działań dot. wsparcia materialnego, żywnościowego i medycznego w Bejrucie: sierpień-październik 2020
Podsumowanie działań dot. wsparcia materialnego, żywnościowego i medycznego w Bejrucie: sierpień-październik 2020

Podsumowanie działań dot. wsparcia materialnego, żywnościowego i medycznego w Bejrucie: sierpień-październik 2020

  • W początkowej fazie w sierpniu, podjęliśmy działania wraz z lokalnymi NGO, pod kątem pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu (w tym zagranicznym uchodźcom i migrantom zarobkowym, którzy znaleźli się w tragicznym położeniu i mają bardzo ograniczony dostęp do opieki socjalnej i medycznej). Środki przeznaczone zostały głównie na wsparcie kuchni polowej (dzięki nam wydano ponad 100 posiłków), wsparcie afrykańskich migrantek (witaminy, leki, artykuły higieniczne, owoce i warzywa, pokrycie czynszu, opłata hospitalizacji), syryjskich uchodźców (zakup leków), oraz osób starszych i samotnych matek (leki, mleko w proszku, pampersy)

  • We wrześniu z kolei pomogliśmy 2 rodzinom śmiertelnych ofiar wybuchu (Ali i Ibrahim), jednej samotnej matce (Iman) oraz rodzinie pana Najiba (wsparcie materialne + pokrycie operacji oka jego syna)

  • Łączny koszt powyższych działań: 1750 USD

  • Głównym celem naszych dalszych projektów pomocowych wciąż będzie odbudowa miejsc pracy i mieszkań, natomiast zamierzamy także doraźnie udzielać tego typu pomocy osobom potrzebującym i poszkodowanym w wyniku eksplozji.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Poniżej dostępne jest szczegółowe sprawozdanie w fomie PDF

Files to download