Różaniec za braci w lutym: list i rozważania ojca Petera z Kairu

Różaniec za braci w lutym: list i rozważania ojca Petera z Kairu

W lutym po raz kolejny gromadzimy się na Różańcu za braci, żeby modlić się za i razem z chrześcijanami z Bliskiego Wschodu. List na luty oraz rozważania przygotował ojciec Peter Ajao z Kairu, który doskonale znany jest Domowi Wschodniemu. Osoby odwiedzające parafię św. Marka doskonale znają jego gościnność i otwartość, osoby, które spotkały go podczas jego wizyt w Polsce, na pewno pamiętają jego niegasnącą radość i pogodę ducha.

W liście, który do nas skierował, pisze między innymi:

Napełnia nas olbrzymia radość i pokój, kiedy słyszymy o waszej wielkiej miłości ku nam. Cieszy nas również wiadomość o Waszym wspaniałym przykładzie jedności: przedstawiacie nas Bogu, niebiańskiemu Ojcu w waszych regularnych modlitwach. Naprawdę, wasze modlitwy za nas i za wszystkich chrześcijan na Bliskim Wschodzie są obecnie bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Są źródłem siły i natchnieniem dla nas w naszym mierzeniu się z życiowymi wyzwaniami płynącymi z faktu bycia uczniami Chrystusa.

Wspomina o trudnościach i prześladowaniach, które cierpią chrześcijanie na Bliskim Wschodzie i dodaje:

Bardzo prosimy, żebyście kontynuowali udzielane nam przez was duchowe wsparcie. Wasze modlitwy są skuteczne i naprawdę pomagają. Macie ten przywilej, że jesteście znakiem nadziei dla chrześcijan w tej części świata. Nie męczcie się czuwaniem w modlitwie za cały Boży lud.

Gorąco przyłączamy się do prośmy ojca Petera: trwajcie na modlitwie Różańcem za braci! Tego rodzaju solidarność z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie jest naprawdę ważna.

Jeśli ktoś chce włączyć się w organizację comiesięcznych spotkań na modlitwie różańcowej za chrześcijan na Bliskim Wschodzie, zachęcamy do kontaktu z nami: kontakt@domwschodni.pl

Czym jest Różaniec za braci?

Chcesz włączyć się w organizację Różańca za braci? Zapraszamy!

Files to download