Studium Źródeł: "Prokopiusz z Cezarei – dziejopis z czasów Justyniana I"

Studium Źródeł: "Prokopiusz z Cezarei – dziejopis z czasów Justyniana I"

Zapraszamy serdecznie w tę środę o godz. 18.30 na kolejne "Studium źródeł" w Domu Wschodnim, przy Więckowskiego 13 w Łodzi. Tym razem tematem będzie "Prokopiusz z Cezarei – dziejopis z czasów Justyniana I". Wykład poprowadzi dr Marcin Cyrulski. 

Files to download