Praca dla Daniela: włączamy Gruzję do Domu Wschodniego

Praca dla Daniela: włączamy Gruzję do Domu Wschodniego

Drodzy przyjaciele! Chcemy Was zaprosić do wsparcia kolejnej inicjatywy w ramach naszego projektu "Daj pracę!", którego celem jest wsparcie naszych braci na Bliskim Wschodzie w ich wysiłku podjęcia pracy, która pomoże im zarabiać na własne utrzymanie.

Daniel jest przyjacielem kilku członków naszego Stowarzyszenia, którzy odwiedzali Kair poznając parafię św. Marka na Szubrze. Przyszedł na świat w rodzinie muzułmańskiej, ale w grudniu 2016 roku przyjął chrzest w Kościele katolickim, który był ukoronowaniem jego długiej drogi poszukiwania Boga. Konwersja wiązała się z koniecznością opuszczenia Egiptu, więc wyjechał do Gruzji, gdzie obecnie przebywa.

Przez dwa lata nauczył się języka, dołączył do tamtejszego katechumenatu, żeby dopełnić chrześcijańskiego wtajemniczenia przez przyjęcie bierzmowania, podejmował różnego rodzaju zajęcia, żeby pokryć koszty życia w nowym kraju. Trudno opowiedzieć krótko wszystkie trudności, którym musiał stawić czoło rozpoczynając nowe życie po przyjęciu chrześcijaństwa i opuszczeniu ojczyzny... W tym czasie osoby ze Stowarzyszenia, które towarzyszyły mu w drodze nawrócenia, wspierały go finansowo własnymi środkami. Sytuacja ekonomiczna Gruzji jest trudna. Daniel ma cały czas olbrzymie trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia, dlatego czując się za niego odpowiedzialni, chcemy włączyć go w pracę dla Domu Wschodniego.

Chcemy zaproponować Danielowi pracę dla Domu Wschodniego, którą stopniowo będziemy rozwijać. Mamy kilka pomysłów, o których będziemy na bieżąco Was informować, ale na początek - ponieważ Daniel pracował jako przewodnik arabskich wycieczek po Gruzji - chcemy zaproponować mu napisanie dla naszego portalu cyklu artykułów o Gruzji i o Kościele tego kraju.

Gruzja jest nie tylko krajem urzekająco pięknym, ale także ma bogate dziedzictwo chrześcijańskie, które warto poznać, oraz niezwykle ciekawą teraźniejszość. Dzięki pracy Daniela będziemy mogli poszerzyć pole działania Domu Wschodniego o kolejny kraj Bliskiego Wschodu, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie nam środków, które pozwolą stworzyć miejsce pracy dla Daniela.

Środki na pracę dla Daniela można przekazywać na konto naszego Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytył przelewu: Daj pracę

Można także skorzystać z usługi DotPay:

Przekaż 10 PLN
Przekaż 30 PLN
Przekaż 50 PLN
Przekaż 100 PLN
Przekaż 500 PLN

Bardzo dziękujemy!