O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Powstanie Stowarzyszenia

Pomysł powołania do życia „Domu Wschodniego”, stowarzyszenia, które będzie budowało konktakty między Polakami a Bliskim Wschodem zrodził się w sercu Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuity, który przez ponad 30 lat pracował w Syrii. Żyjąc na Bliskim Wschodzie od lat 80. XX wieku i służąc tamtejszemu Kościołowi cały czas utrzymywał żywy kontakt z Polską, dzięki czemu zgromadził środowisko ludzi, którzy pozostając w kraju sercem byli razem z nim na Wschodzie. Pomysł przejął od niego i doprowadził do skutku ks. Przemysław Szewczyk, prezbiter Archidiecezji Łódzkiej, który jest pierwszym prezesem założonego w 2013 roku.

Siedziba „Domu Wschodniego” w Polsce znajduje się w Łodzi, ale Stowarzyszenie gromadzi członków i sympatyków we wszystkich większych miastach Polski a także w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Głównym celem Stowarzyszenia „Domus Orientalis – Dom Wschodni” jest współdziałanie na rzecz jedności chrześcijan, propagowanie tradycji starożytnych Kościołów Wschodnich oraz szerzenie w społeczeństwie postaw z nich wynikających.

Nasze działania bazuje na trzech etapach: spotkanie, poznanie, działanie. Tworzymy przestrzenie do spotkania, żeby się wzajemnie poznać i działać. Każdy nasz projekt wynika z głębokiego przekonania, że tylko w braterskiej jedności możemy zbudować świat bardziej godny człowieka.

W chwili obecnej Dom Wschodni obecny jest w Syrii, Libanie, Ukrainie i Tunezji.

Jedność Kościoła upragniona przez Chrystusa i będąca według niego najmocniejszym argumentem na rzecz chrześcijaństwa traktowana jest przez nas nie tylko jako wezwanie religijne, ale także jako zaproszenie do budowania możliwie głębokiego braterstwa między ludźmi różnych wyznań i religii. Z refleksji nad źródłami Kościoła, jego historią i nauczaniem Ojców bierzemy siły do praktycznego realizowania miłości braterskiej.

Struktura Stowarzyszenia

"Dom Wschodni" jest organizacją pozarządową, ogólnopolską, z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 80). Zarząd Stowarzyszenia stanowią następujące osoby:

Prezes: ks. Przemysław Szewczyk

Wiceprezes: Agnieszka Matera

Członkowie zarządu: Michalina Jankowska, Marek Kołodziejczyk, Jakub Sontag

Za projekty realizowane w Polsce odpowiedzialne są następujące osoby:

"Wojtek Pomaga!", "Ogrody Libanu" - Magdalena Sontag

Biuro i program "Pierwszy Krok" - Marek Kołodziejczyk (kontakt@domwschodni.pl)

 

Projekty międzynarodowe: Maciej Mirowicz (maciej@domwschodni.pl)

Szefowa Misji w Libanie i Syrii: Sumar Sleem

Statut Stowarzyszenia

Files to download