Logo Domu Wschodniego

Logo Domu Wschodniego

Autorami logo Stowarzyszenia "Dom Wschodni - Domus Orientalis" jest Zuzanna Rataj oraz Marek Szewczyk i Irena Czusz, którzy dopracowali projekt.

Podstawą naszego logo jest element dekoracyjny z sanktuarium świętego Szymona Słupnika, które znajduje się w Syrii, około 50 km na północ od Aleppo.

Twórcy bazyliki, którą stawiano ku czci świętego słupnika w V wieku po Chrystusie, wykorzystali w dekoracji znany już od czasów Konstantyna symbol chrześcijański, którego historia wiąże się z drogą nawrócenia cesarza na chrześcijaństwo. Konstantyn, który zwracając się ku monoteizmowi początkowo porzucił wielobóstwo na rzecz kultu jedynego boga, Niezwyciężonego Słońca, posługiwał się symbolem solarnym, czyli trzema krzyżującymi się centralnie liniami, wyobrażającymi jaśniejące słońce. Później przekonany, że Niezwyciężonym Słońcem jest Chrystus, któremu cześć oddają chrześcijanie, do pionowej linii dopisał łuk, czyniąc z kreski grecką literę "Rho" (wyglądającą jak łacińskie P), przez co pozostałe dwie linie nabrały kształtu greckiego "Chi" identycznego z łacińskim X. W ten sposób powstał chrystogram, zawierający dwie pierwsze litery słowa "Chrystus". Dekorator bazyliki Szymona Słupnika wpisał w ramiona litery "Chi" kolejne dwa znaki greckiego alfabetu: pierwszy, "Alfa" i ostatni "Omega". Tymi literami przedstawia się w księdze Apokalipsy Jezus Chrystus mówiąc o sobie: "Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec" (Ap 22,13).

Uczyniliśmy ten znak logo naszego Stowarzyszenia, gdyż nie tylko wskazuje na Chrystusa, Światło Wschodu, ale także zawiera w sobie przedchrześcijański znak solarny, przez co otwiera na dialog z każdym, kto - nawet będąc poza wiarą chrześcijańską - nosi w sobie to światło, którego pełnią jest Chrystus.

Files to download