Intencje mszy świętej dla braci w potrzebie

Intencje mszy świętej dla braci w potrzebie

Pamiętacie, jak pod koniec kwietnia ks. Przemysław Szewczyk, który aktualnie przebywa w Afryce Północnej zwrócił się z prośbą o intencje mszalne i obiecał, że przekazane przy tej okazji ofiary nie będą przeznaczone na jego utrzymanie, ale na wsparcie potrzebujących? Ksiądz Szewczyk przez cały maj odprawia mszę w Waszych intencjach, a dzięki przekazanym mu środkom wsparł kilkanaście osób, migrantów z Afryki subsaharyjskiej, którzy na skutek stanu epidemicznego w Tunezji znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ich podziękowanie możecie zobaczyć tutaj.

Chcemy kontynuować ten sposób działania i zaprosiliśmy do współpracy księży z Bliskiego Wschodu, którzy nie muszą utrzymywać się z ofiar składanych przez wiernych przy okazji prośby o odprawienie mszy świętej w ich szczególnej intencji. Księża w Syrii, Libanie, Egipcie, Sudanie i Północnej Afryce są gotowi przyjąć Wasze intencje na czerwiec, a przekazaną przez Was przy tej okazji ofiarę wykorzystają, żeby wesprzeć ubogich, wśród których posługują.

Mamy nadzieję, że "intencje dla braci w potrzebie" będą stałym elementem Domu Wschodniego: powierzacie Wasze osobiste intencje księżom, którzy przedstawiają je Bogu sprawując Eucharystię na Bliskim Wschodzie, a przekazane przy tej okazji pieniądze wspierają potrzebujących. Każdego 15 dnia miesiąca będziemy otwierać możliwość zgłaszania intencji na kolejny miesiąc. Już można zgłaszać intencje na czerwiec.

Zamów intencję

Po zamówieniu intencji dowolną kwotę, która będzie przekazana na wsparcie ubogich w krajach, do których przekazane zostaną intencje, należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"

mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Tytuł przekazu: Intencja

 

 

Files to download