Studium źródeł

Studium źródeł jest jednym z projektów Stowarzyszenia "Dom Wschodni", którego celem jest przybliżanie dawnych tekstów przechowujących podstawy kultury i cywilizacji europejskiej. Sięgamy po literturę Greków i Rzymian, teksty chrześcijańskie i muzułmańskie, pisma religijne, filozoficzne i prawne. Dzięki nim odkrywamy zdobycze ojców Europy, dzięki którym nasz kontynent tworzy oryginalną kulturę.

Ostatnie spotkanie:

16 listopada 2022

 

Zapis poprzednich spotkań poniżej.

Stowarzyszenie Dom Wschodni utrzymuje się dzięki darowiznom osób z nami związanymi. Będziemy wdzięczni za przekazanie wsparcia, żebyśmu mogli kontynuować i rozwijać projekt "Studium źródeł": Środki można przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”

ul. Piotrkowska 80, 90-102 Łódź

mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Tytuł przelewu: na cele statutowe

Środki na Dom Wschodni można także przekazać metodą szybkich płatności

Przekaż 30 PLN     Przekaż 50 PLN     Przekaż 100 PLN

9 listopada 2022

26 października 2022

 

19 października 2022

12 października 2022

5 października 2022