Mecenat na rzecz rozwoju i edukacji dzieci z Aleppo w Syrii

Projekt realizowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenie "Dom Wschodni"

O projekcie

Program stypendialny "Pierwszy krok" powstał z inicjatywy Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenia Dom Wschodni – Domus Orientalis jako rozwinięcie projektu „Skrzydła”.  Celem „Pierwszego kroku” jest bezpośrednie finansowe wsparcie edukacji dzieci z Aleppo w Syrii w oparciu o tamtejszą rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu oraz pełniącą w niej misję polską siostrę Brygidę Maniurkę.

Aktualna sytuacja w Aleppo

Sytuacja w Aleppo jest tragiczna. Kryzys gospodarczy w całym regionie Bliskiego Wschodu, doprowadził m.in. do dramatycznego spadku wartości funta syryjskiego i nagłego wzrostu cen towarów i usług. Wszystko jest bardzo drogie w ostatnich miesiącach, dodatkowo z powodu epidemii koronawirusa, która dotarła także do Syrii. Ze względu na konieczność walki z pandemią w Aleppo przyjęto regulacje dotyczące także innych regionów Syrii: zamknięto szkoły, ograniczono spotkania i dostęp do miejsc publicznych. Początkowo zamknięte kościoły i meczety powoli zaczynają przyjmować niewielkie grupki wiernych. Życie pozornie wraca do normalności, niestety jednak rodziny syryjskie żyją w skrajnej nędzy. Niewiele osób, które miały szczęście trochę pracować, od 3 miesięcy pozostaje na bezrobociu. Przy gwałtownym wzroście cen nawet osoba, która pracuje w urzędzie państwowym i ma w miarę stabilną pracę, nie jest w stanie zakupić na cały miesiąc podstawowych produktów takich jak chleb czy cebula.

W szczególnie trudnej sytuacji są rodziny, których dzieci powinny we wrześniu wrócić do szkół. Wszystkie szkoły zapowiedziały, że od września podniosą opłaty, niektóre prawie o 100%. Kilka rodzin już w tym roku przeniosło swoje dzieci do szkoły państwowej, bo nie stać ich było na opłatę prywatnej. W Syrii funkcjonują bezpłatne szkoły państwowe ale w klasach bywa nawet po 50 uczniów. Uczniowie napotykają także inne problemy, dlatego rodzice próbują umieszczać dzieci w szkołach kościelnych.

Wszyscy zgadzają się, że obecna sytuacja jest gorsza niż wtedy, gdy miasto było pod bombami. Kraj jest zdewastowany gospodarczo, a konsekwencje kryzysu będą katastrofalne. Wiele osób popełnia samobójstwo, najwięcej w Aleppo. W ostatnim miesiącu w Aleppo zarejestrowano ponad 50 samobójstw, głównie wśród młodych ojców rodzin. Ich system nerwowy jest osłabiony z powodu 9 lat wojny. Dodatkowo na wzrost biedy miała sytuacja spowodowana kryzysem ekonomicznym w Libanie, a teraz została jeszcze bardziej pogłębiona z powodu pandemii koronawirusa. Ludzie nie widzą wyjścia z tej sytuacji i tracą nadzieję na lepsze jutro.

System edukacji w Syrii

Dzieci zaczynają swoją edukację od 3-letniego przedszkola. Jeszcze przed pójściem do podstawówki przez rok lub dwa uczą się alfabetu arabskiego. Następnie szkoła podstawowa trwa 6 lat (jest to obowiązkowa edukacja). Kolejnym etapem jest trzyletnie gimnazjum zakończone tzw. „małą maturą”, po której dzieci kontynuują naukę w 3-letnim liceum. Cały powyższy tryb może być realizowany zarówno w państwowych jak i prywatnych placówkach. Niektóre szkoły prowadzą dzieci od przedszkola aż do matury. W Syrii oczywiście także funkcjonują prywatne i państwowe uczelnie. 

Jak działa projekt?

Darczyńca

Osoba prywatna, firma, instytucja etc. wypełnia on-line lub ręcznie deklarację, w której zobowiązuje się do objęcia opieką ucznia na okres min. pół roku (miesięczna wpłata wynosi 60 PLN). Alternatywnie możliwa jest wpłata na tzw. „Skarbonkę” projektu, która posłuży m.in. do:

  • kontynuacji wpłat na dane dziecko w przypadku wycofania się Darczyńcy
  • wsparcia innych parafialnych projektów związanych z edukacją: korepetycje, wyjazdy edukacyjne, wyprawki etc.

Darczyńca otrzymuje dane dziecka i jego fotografię wraz z ogólnym opisem sytuacji rodzinnej, zainteresowań etc. Dzieci uczęszczają do kilku szkół parafialnych w Aleppo (mają status prywatnych), są z różnych środowisk i w różnym wieku. W początkowej fazie programem objęte zostaną dzieci z rodzin katolickich, następnie zamierzamy rozszerzyć program na inne obrządki. Parafia typuje najbardziej potrzebujące z nich, przeprowadza rozmowy z rodzinami, weryfikuje ich sytuację materialną i składa wniosek o wsparcie w ramach programu „Pierwszy krok”.

Przekazanie środków: zebrane pieniądze przesyłane są z konta Caritas Archidiecezji Łódzkiej do Parafii w Aleppo, która następnie wypłaca wsparcie poszczególnym rodzinom. Przekazywane przez nas środki mają charakter wsparcia stypendialnego, pokrywającego część kosztów związanych z edukacją dziecka.

Koordynacja

Siostra Brygida wraz z wolontariuszami i pracownikami parafii św. Franciszka w Aleppo będą odpowiedzialni za monitoring projektu, w tym przetłumaczenie kartek świątecznych lub innego rodzaju listów, które dzieci napiszą do swoich darczyńców. W miarę możliwości będziemy także starali się przesyłać dodatkowe informacje np. o postępach w nauce danego dziecka.

Pracownicy i Wolontariusze Domu Wschodniego regularnie od 2017 roku jeżdżą do Syrii. Planowane są kolejne wyjazdy, podczas których będą starali się także odwiedzać poszczególne rodziny lub szkoły.

Za kontakt z Darczyńcami odpowiada Justyna Kowalewska z Domu Wschodniego, z którą można nawiązać kontakt telefonicznie pod numerem +48 668 571 976 lub pisząc e-mail na adres: kontakt@domwschodni.pl

Odwiedź stronę programu "Pierwszy krok"

Dołącz do programu!