Buduj z nam Dom Wschodni

Buduj z nam Dom Wschodni

„Dom Wschodni” ma za sobą już dziesięcioletnią historię. Z grupki zapaleńców, którzy zapragnęli umacniać kontakty między Polską a chrześcijańskim Bliskim Wschodem, wyrośliśmy na spore Stowarzyszenie, które realizuje duże projekty kulturowe, społeczne i humanitarne w kraju i za granicą. Rozwój naszej działalności, za który z serca dziękujemy Panu Bogu i wszystkim ludziom włączającym się w budowę Domu Wschodniego, sprawia, że potrzebujemy konkretnego wsparcia ze strony przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia w celu pokrycia kosztów administracyjnych, które niczym fundamenty domu są niewidoczne, ale konieczne dla utrzymania całej konstrukcji.

Co robi Stowarzyszenie „Dom Wschodni” obecnie?

1. Pomoc charytatywna

Dom Wschodni znany jest chyba najbardziej z tych projektów, które realizujemy w Syrii, Libanie, Egipcie, Tunezji i Ukrainie. Wspieramy w tych krajach najbardziej potrzebujących niosąc pomoc w sytuacjach wyjątkowych trudności: byliśmy w Bejrucie zaraz po eksplozji w porcie, przekazaliśmy pomoc kilka dni po trzęsieniu ziemi w Aleppo, przychodzimy z pomocą migrantom w Afryce Północnej, którzy żyjąc na granicy ubóstwa potrzebują niedużych środków na jedzenie czy mieszkanie. Od końca lutego 2022 roku zaangażowaliśmy się w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie dostarczając regularnie środki konieczne do życia osobom wewnętrznie przesiedlonym. Tego rodzaju pomoc możliwa jest dzięki temu, że pozostajemy w bezpośrednim i codziennym kontakcie z przyjaciółmi na miejscu, którzy gwarantują uczciwe rozeznanie potrzeb i kontrolę nad przekazywaną pomocą.

Prowadzimy także pomoc bardziej systemową wspierając edukację dzieci i młodzieży (projekt "Pierwszy krok" w Aleppo i Bejrucie) oraz przedsiębiorczość (projekt „Daj pracę!” realizowany jest obecnie w Syrii, Libanie i Afryce).

Wszystkie te projekty realizujemy przede wszystkim dzięki pracy wolontaryjnej, jednak nie jest możliwe uniknięcie kosztów administracyjnych, które w sposób naturalny rosną wraz z poszerzaniem się zaangażowania Domu Wschodniego w pomoc potrzebującym.

2. Działalność edukacyjno-formacyjna

Organizujemy wykłady na temat Bliskiego Wschodu, spotkania, konferencje; prowadzimy stronę internetową o Ojcach Kościoła (www.patres.pl); przybliżamy historię i teraźniejszość Bliskiego Wschodu przez artykuły na naszej stronie internetowej.

3. Projekty integracyjne

Dom Wschodni jest miejscem spotkania ludzi różnych narodów i kultur w celu wzajemnego poznania się i zbliżenia. Zgłaszają się do nas cudzoziemcy potrzebujący orientacji w załatwianiu spraw formalnych, nauki języka polskiego, porad prawnych. Organizujemy co roku konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców „You can sing it!” (dwie edycje odbyły się wśród migrantów w Afryce Północnej) oraz liczne międzynarodowe spotkania umacniające wzajemne dobre relacje.

4. Staże na Bliskim Wschodzie

Pomagamy w organizacji pobytu w Libanie, Egipcie czy Tunezji osobom, które chcą z bliska poznać tamtejszy świat. Dzięki naszym kontaktom w Bejrucie, czy Kairze podróż może być autentycznym spotkaniem z rzeczywistością tych krajów.

Wszystkie te projekty realizujemy przede wszystkim dzięki pracy wolontaryjnej, jednak nie jest możliwe uniknięcie kosztów administracyjnych, które w sposób naturalny rosną wraz z poszerzaniem się zaangażowania Domu Wschodniego w pomoc potrzebującym. 

Dlatego szukamy członków wspierających Stowarzyszenia "Dom Wschodni", przyjaciół, którzy zdecydują się regularnie wspierać Stowarzyszenie kwotą 100 czy 50 złotych lub dowolnie zdeklarowaną. 

Na co przeznaczymy te środki?

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na pokrycie kosztów organizacyjnych Stowarzyszenia "Dom Wschodni", na które składają się między innymi:
1. Opłaty za wynajmowany lokal, prąd, telefon, internet.
2. Koszty obsługi prawnej i księgowej Stowarzyszenia.
3. Zatrudnienie dwóch pracowników.
4. Utrzymanie samochodu transportowego koniecznego dla dostarczania pomocy do Ukrainy.
5. Koszty zleceń zewnętrznych (projekty graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych).

Jak można zostać członkiem wspierającym „Domu Wschodniego”?

Osoby, które chcą zostać członkami wspierającymi prosimy o skontaktowanie się z nami drogą e-mailową pisząc na adres: kontakt@domwschodni.pl. Wyślemy formularz do wypełnienia, który następnie należy odesłać pocztą na adres Stowarzyszenia (ul. Piotrkowska 80/36, 90-102 Łódź). Można też po prostu wypełnić zamieszczony na naszym portalu formularz zgłoszeniowy lub otrzymać do ręki wersję papierową podczas spotkania organizowanego przez Dom Wschodni.

Wszyscy członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Dom Wschodni” z głosem doradczym. Poza tym ze swojej strony zapewniamy o dzieleniu się z Wami naszymi pomysłami i realizowanymi projektami przesyłając co miesiąc newsletter. Raz w roku chcemy zorganizować spotkanie dla przyjaciół wspierających naszą działalność, podczas którego opowiemy o tym, co robimy w Polsce i na Bliskim Wschodzie.

Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Formularz zgłoszeniowy

Zarząd Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis”

Files to download