Centrum Wsparcia Psychologicznego i Rehabilitacji doktor Binan Kayyali– wsparcie dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa.

Centrum Wsparcia Psychologicznego i Rehabilitacji doktor Binan  Kayyali– wsparcie dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa.

Problem niepełnosprawnych fizycznie i osób z dysfunkcjami psychicznymi jest jedną z wielu bolączek dzisiejszego Aleppo. Rodziny posiadające takich członków są w swoisty sposób napiętnowane społecznie, powodując ich izolację. Samotne matki z chorymi dziećmi skazane są na siedzenie w domach, co uniemożliwia im znalezienie pracy i przetrwanie w tych trudnych dla Aleppiańczyków czasach. Centrum dr Binan Kayyali niesie nie tylko edukację i pomoc psychologiczną dzieciom z autyzmem i zespołem Downa, ale także pozwala im poczuć siłę wspólnoty i płynącą z niej miłość.

Szkoła działa od ponad 5 lat i opiekuje się 200 dzieci, w tym bezdomnymi. 30 terapeutów pracuje na dwie zmiany 6 dni w tygodniu- do południa realizowane są zajęcia grupowe (logopedyczne, rysunek, „umiejętności”) dla ok. 130 dzieci, a po południu sesje indywidualne dla 70. Ze względu na brak środków szkoła funkcjonuje na parterze zaniedbanej kamienicy w Zachodnim Aleppo. Mimo tego dzielna dr Binan pomaga każdemu.

Binan jest także przyjacielem ojca Firasa z Terre Sainte, gdzie kieruje projektem leczenia traumy wojennej u dzieci i młodzieży. To właśnie we współpracy z Terre Sainte wspieramy Centrum dr Binan. Oprócz wsparcia materialnego udało nam się też w 2018roku zorganizować warsztaty origami.  Udało nam się także we współpracy z młodzieżą z pabianickich liceów, zorganizować dwie edycje świątecznych koncertów charytatywnych dla dzieci Binan!

Projekt ma charakter stałej, otwartej zbiórki. Za każdym razem, gdy uda nam się zebrać większą kwotę, przekazujemy ją naszej drogiej doktor.

Prosimy o wsparcie:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytył przelewu: "Doktor Binan"

Files to download