„Name and Future”- szansa dla najuboższych dzieci i kobiet ze Wschodniego Aleppo.

„Name and Future”- szansa dla najuboższych dzieci i kobiet ze Wschodniego Aleppo.

Nowym projektem wyrastającym ze współpracy centrum „Terre Sainte” i Centrum Doktor Binan są dwa niedawno otwarte we Wschodnim Aleppo ośrodki o wspólnej nazwie „Name and Future”. Dzielnica była zajęta przez rebeliantów i dżihadystów, a następnie w wyniku walk i bombardowań kompletnie zdewastowana. Dotąd ludzie żyją tam na skraju nędzy, a po ulicach biegają bose i brudne dzieci. Ok. 3000 takich dzieci to 2-3 letni potomkowie rebeliantów. Te dzieci nie mają tożsamości, przyszłości. Kim będą gdy będą dorastać w samotności i nędzy?

Inne dzieci ze Wschodniego Aleppo nie miały szans pójść do szkoły – nie potrafią czytać i pisać, a ich samotne matki potrzebują zdobyć umiejętności pozwalające znaleźć pracę. We Wschodnim Aleppo może być nawet kilkadziesiąt tysięcy takich rodzin. Ojciec Firas i dr Binan wiedzą, że to o takie miejsca jak Wschodnie Aleppo trzeba szczególnie zadbać!

Ośrodki „Name and Future” posiadają skromne zaplecze, ale działają niezwykle prężnie – w każdym z nich edukację i pomoc psychologiczną otrzymuje ok. 300 kobiet i 500 dzieci, a ponad 1000 kolejnych oczekuje na możliwość zapisania się na zajęcia. Lekcje prowadzone są 7 dni w tygodniu pod okiem ponad 30 trenerów, terapeutów i nauczycieli. Centra zapewniają nie tylko edukację na bardzo podstawowym poziomie – np. naukę pisania i czytania dla kobiet i dzieci, ale także prowadzą zajęcia z języka angielskiego i francuskiego, warsztaty dla upośledzonych dzieci, terapię poprzez zabawę (taniec, rysunek) czy umiejętności. Jedno z centrów posiada także skromną salkę do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Prosimy o wparcie dla tego niesamowitego projektu!

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytył przelewu: "Wschodnie Aleppo"

Files to download