Język aramejski w Maluli

Język aramejski w Maluli

Syryjska Malula z wielu powodów jest miejscem wyjątkowym dla całego chrześcijańskiego świata. Jednym z nich jest nieprzerwana żywotność języka aramejskiego, który w tym miejscu pozostał żywy. Jest to dialekt semicki używany od II tysiąclecia przed Chrystusem, który rozpowszechniony był w Palestynie w czasach Jezusa. Najprawdopodobniej tym dialektem na co dzień posługiwał się Pan. W języku aramejskim powstały fragmenty ksiąg Starego Testamentu, był to też język starożytnego Kościoła Syrii, w którym przechowywane są tłumaczenia wielu tekstów niezwykle ważnych dla zrozumienia historii początków Kościoła.

Posłuchajcie jak brzmi psalm wykonany w języku aramejskim:

Nagranie zostało wykonane w kościele św. Sergiusza i Bakchusa przy najprawdopodobnie najstarszym ołtarzu chrześcijańskim. To w tym kościele znajdowały się ikony ofiarowane przez generała Andersa w 1943 roku, które zostały skradzione wraz z innymi dziełami sztuki, gdy w 2013 roku Malulę zajęli dżihadyści. Chcemy doprowadzić do powrotu ikon gen. Andersa do Maluli. Zapraszamy do współpracy!

Przeczytaj koniecznie:

Powrót ikon gen. Andersa do Maluli

Posłuchaj również wypowiedzi ks. dr Przemysława Szewczyka o języku aramejskim:

Files to download