Solidarni z Aleppo - 8 miesięcy po trzęsieniu ziemi

Solidarni z Aleppo - 8 miesięcy po trzęsieniu ziemi

8 miesięcy minęło od tragicznego trzęsienia ziemii w Syrii i Turcji. Wspólnie z Caritas Archidiecezji Łódzkiej odpowiedzieliśmy natychmiast i wysłaliśmy środki na rozpoczęcie działań pomocowych. Wspólnie z parafią Św. Franciszka skupiamy się na remontach oraz kompleksowej pomocy rodzinom, której trzonem jest program "Pierwszy Krok". Udało nam się m.in. wyremontować 3 mieszkania, a kolejne są w fazie ukończenia, oraz wesprzeć 1400 dzieci poprzez zorganizowanie wyprawek szkolnych. Kooordynowaliśmy także projekt medyczny organizacji "Redemptoris Missio", który pomgół blisko 500 osobom.

Więcej informacji znajdziecie w zał. poniżej pliku PDF.

Uprzejmie dziękujemy za przekazywane środki finansowe, słowa wsparcia i modlitwę! W celu dalszego wsparcia możecie skorzystać z konta bankowego lub szybkich płatności:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"

mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Tytuł przekazu: Solidarni z Aleppo

10 PLN          100 PLN

30 PLN          300 PLN

50 PLN          500 PLN

 

Files to download