Buduję Dom Wschodni, żeby umacniać jedność Kościoła i ludzi wierzących w jednego Boga

Buduję Dom Wschodni, żeby umacniać jedność Kościoła i ludzi wierzących w jednego Boga

Ludzie potrafią z wszystkiego uczynić narzędzie walki, także z religii. W naszym egoizmie jesteśmy w stanie upierać się, że Bóg jest po naszej stronie, a nie po stronie "innych". Jako chrześcijanie jesteśmy jednak głęboko przekonani, że Bóg jest po prostu po stronie człowieka i całego rodzaju ludzkiego. W końcu taka jest istota orędzia Ewangelii: Boga mamy za Ojca, a wszyscy jesteśmy braćmi. Wiara chrześcijańska owocuje w naszym życiu przekuciem ducha walki z innymi, na ducha walki o jednośćć.

W Domu Wschodnim jesteśmy przekonani, że chrześcijanie winni być awangardą ludzkości w życiu w zgodzie i jedności. Jednym z konkretnych przejawów ducha jedności w Kościele jest bogactwo tradycji chrześcijańskich, które jest znakiem wiary, że „inny” przestał być obcym, a jedność nie domaga się ujednolicenia. Tak jak w jednej rodzinie bracia i siostry różnią się między sobą wyglądem, zwyczajami czy charakterem, tak w Kościele różne wspólnoty mają swój koloryt, ale to nie burzy ich jedności. Jedna wiara czyni w Kościele braćmi nie tylko ludzi różnych języków czy ras, ale także ludzi różnej tradycji teologicznej, dyscypliny kościelnej czy zwyczajów liturgicznych. Właśnie takiego Kościoła pragnie Bóg: Kościoła, w którym doświadczane jest braterstwo łacinników, greków czy chaldejczyków bez licytowania się, kto jest lepszy, ale w poczuciu bogactwa rodziny chrześcijańskiej.

Stowarzyszenie "Dom Wschodni" utrzymuje kontakty z katolikami różnych tradycji oraz chrześcijanami różnych wyznań. W łódzkiej katedrze modliliśmy się z biskupem syrokatolickim Joahananem Battahem oraz greckokatolickim archimandrytą Boulosem Kreitem. Na Bliskim Wschodzie spotykamy się w duchu jedności i braterstwa z ludźmi dzielącymi naszą wiarę w odmiennej tradycji.

Z dużą wrażliwością podchodzimy też do wyznawców Islamu. Nie brak muzułmanów wśród wolontariuszy naszego Stowarzyszenia, bo chociaż wiele nas dzieli i czasem prowadzimy zażarte spory o Chrystusa, łączy nas przekonanie o istnieniu jednego Boga. W Jego imię możemy razem czynić dobro.

Jeśli chcecie budować razem z nami Dom Wschodni, żeby umacniać jedność Kościoła i ludzi wierzących w jednego Boga, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Buduj z nami Dom Wschodni!

Files to download