Nagranie wykładu: trudne konsekwencje nawrócenia cesarza

Cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, uczynił je religią dozwoloną w Cesarstwie Rzymskim i wyraźnie wspierał licząc, że nie tradycyjne kulty rzymskie, ale właśnie nowa religia ze Wschodu stanie się spoiwem kulturowym dla ludów jego rozległego państwa. O tym, jakie konsekwencje dla Kościoła miała taka postawa władcy opowiada ks. dr Przemysław Szewczyk podczas kolejnego spotkania z cyklu "Studium źródeł". 

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY: ZOSTAŃ NASZYM PATRONEM

Files to download