Powrót ikon gen. Andersa do Maluli

Powrót ikon gen. Andersa do Maluli

Syria jest krajem bardzo bliskim sercu każdego chrześcijanina, przede wszystkim ze względu na Damaszek, który był świadkiem nawrócenia Pawła. Jest jednak jeszcze inne miejsce, które zapada w serce podróżujących w te strony pielgrzymów: Malula, małe miasteczko niedaleko stolicy Syrii. Malowniczo położone na zboczu góry jest miejscem nie tylko ważnym na mapie syryjskiego chrześcijaństwa, ale także naprawdę pięknym.

Malula słynie z tego, że jej mieszkańcy do dziś mówią językiem aramejskim, którym posługiwał się Jezus Chrystus podczas swojego ziemskiego życia. Początek chrześcijaństwa w mieście wiąże się z obecnością św. Tekli, uczennicy świętego Pawła. Świadectwo jej życia tak wpłynęło na mieszkańców, że przejęli od niej wiarę w Chrystusa, która do dzisiaj dominuje wśród mieszkańców Maluli. Górująca nad miastem grota, która dała schronienie świętej Tekli i stała się miejscem jej pochówku po śmierci, stanowi obecnie serce sanktuarium, do którego pielgrzymują wierni nie tylko z Syrii.

W mieście znajduje się także kościół św. Sergiusza i Bakchusa, legionistów rzymskich, którzy po przyjęciu wiary w Chrystusa ponieśli śmierć męczeńską. W tym kościele znajduje się najprawdopodobniej najstarszy zachowany ołtarz chrześcijański będący świadkiem starożytności Kościoła w Syrii.

Dla serca każdego Polaka ważne jest z kolei inne wydarzenie z historii Maluli. Tutaj w roku 1943 przez dwa miesiące przebywała armia gen. Andersa. W opowieściach mieszkańców obecność Polaków jest bardzo serdecznie wspominana a odwiedzającym kościół Sergiusza i Bakchusa pielgrzymom z Polski dumnie pokazywano zawsze dwie ikony ofiarowane kościołowi przez generała. Pokazywano, gdyż obecnie ich tam nie ma. Wraz z innymi ikonami zostały skradzione podczas okupacji miasta przez dżihadystów.

W czasie wojny, która do dziś tli się w Syrii, Malula była często atakowana przez radykalnych dżihadystów, którzy zajęli miasto na przełomie listopada i grudnia 2013 i postąpili wobec mieszkańców bardzo okrutnie. Wielu ludzi ratowało się ucieczką, wielu zginęło. Starożytny ołtarz w kościele św. Sergiusza i Bakchusa został rozbity, a dzieła sztuki - w tym ikony generała Andersa - zostały skradzione. Po wypchnięciu dżihadystów z Maluli zrabowane dzieła sztuki nie zostały odnalezione, ikony generała Andersa przepadły.

Znaczenie Maluli, starożytność jej chrześcijańskiej wiary, cierpienie jej mieszkańców oraz szczególna obecność Polaków podczas trudnego dla nas czasu wojny w tym mieście podsunęły nam pomysł na organizację wydarzenia: "Powrót ikon". Chcemy wykonać w Polsce kopie ikon ofiarowanych przez generała Andersa kościołowi św. Sergiusza i Bakchusa, które pod koniec sierpnia przekażemy ponownie temu kościołowi, organizując przy tej okazji wspólną polsko-syryjską modlitwę o pokój. Pragniemy także przy tej okazji zostawić dar serca, wsparcie dla najuboższych mieszkańców miasta.

Gen. Anders ofiarowując w Maluli ikony Chrystusa i Maryji dał wyraz jedności wiary między Polakami a mieszkańcami miasta. Przyjęcie polskich żołnierzy przez Syryjczyków było dowodem, że jest to wiara, która działa przez miłość, dzięki której w trudnym czasie wojny Polacy w Maluli znaleźli braterskie wsparcie. Chcemy ten gest przekazania ikon ponowić w momencie, gdy Malula cierpi z powodu wojny i gdy wszyscy Syryjczycy przeżywają trudny czas, w którym bardzo wielu Polaków okazuje im wsparcie także dzięki temu, że poczuwamy się do jedności z syryjskimi chrześcijanami.

Wydarzenie "Powrót ikon" organizujemy razem z Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Jeśli chcecie mieć udział w projekcie, będziemy bardzo wdzięczni za każdą darowiznę:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytuł przelewu: Powrót ikon

Przekaż 300 PLN     Przekaż 200 PLN     Przekaż 100 PLN

Przekaż 50 PLN      Przekaż 30 PLN     Przekaż 20 PLN

Przekaż 10 PLN

Files to download