Boże Narodzenie A.D. 2019

Boże Narodzenie A.D. 2019

Drodzy przyjaciele!

Myślimy o Was tej nocy, której Bóg ukazuje światu swojego Syna. Myślimy o Was wszystkich, którzy w taki czy inny sposób przyczyniacie się w ciągu całego roku do budowania Domu Wschodniego. Dzisiejsza noc i to, co tej nocy się dzieje, jest najgłębszym powodem naszego zaangażowania w dzieło, które nazywamy "Domem Wschodnim".

Dziś przychodzi na świat człowiek, o którym chrześcijanie wierzą, że Bóg uczynił Go tak bardzo sobą samym, że każde Jego ludzkie doświadczenie stało się udziałem samego Boga tak dalece, że jeden i ten sam jest zarówno synem Boga jak i synem człowieka. Od dnia pojawienia się Jezusa i chrześcijańskiej wiary w Niego zmieniło się radykalnie myślenie o Bogu i człowieku: już nie ma między nimi przepaści, ale jest jedność.

Boże Narodzenie jest tak naprawdę narodzeniem człowieka, człowieka nowego, prawdziwego, sprawiedliwego i dobrego. Bóg rodzi się w świecie właśnie dlatego, że urodził się ten człowiek. Czy taka wiara i taki sposób myślenia mogą nas prowadzić do innego wniosku, niż do głębokiego przekonania o wielkiej godności każdego człowieka na świecie?

Z okazji Bożego Nardzenia życzymy Wam zatem przede wszystkim radości z bycia miłowanymi, wybranymi, obsypanymi wieloma darami i zdolnościami. Zobaczcie w tym świętym czasie Wasze bogactwo: Wasze rodziny, Waszych przyjaciół, Wasz kraj. Życzymy Wam także, żeby tam, gdzie czegoś brakuje, zawsze pojawiła się pomoc: pocieszenie w smutku, towarzystwo w samotności, wsparcie w trudnościach. I wreszcie życzymy Wam wiele radości z bycia darem dla drugiego. Bóg objawił swój majestat właśnie przez to, że zstąpił ku nam! Najśladując Go, idąc w stronę ubogich i potrzebujących, wszyscy stajemy się jak On: pełni pokoju, radości i chwały.

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego dla Was, przyjaciele, dla Waszych rodzin i przyjaciół!

Files to download