Kolejne warsztaty w Klubie Szczęścia w Kairze

Kolejne warsztaty w Klubie Szczęścia w Kairze

Parafia św. Marka w kairskiej dzielnicy Szubra znana jest wielu członkom i sympatykom „Domu Wschodniego”. Prowadzą ją księża ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Od kilku lat, a dokładnie od roku 2013, kiedy to podczas pobytu w objętym rewolucją Kairze ks. Przemysław Szewczyk znalazł w tej parafii serdeczną gościnę, współpracujemy ze sobą wspierając się nawzajem i uczestnicząc w różnych projektach. Dzięki tej współpracy nieoczekiwanie powstało w Kairze miejsce, które dla wielu z nas, odwiedzających na dłużej lub krócej to gigantyczne miasto, jest domem.

Przy parafii św. Marka działa „Club du Bonheur”, czyli „Klub Szczęścia”: ośrodek dziennego pobytu dla niepełnosprawnych w różnym wieku. Przebywa tam ok. 40 niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak i umysłowo. W 2016 roku „Dom Wschodni” prowadził duży projekt wsparcia ośrodka poprzez zbieranie pieniędzy na zakup nowego autobusu dowożącego niepełnosprawnych do parafii na Szubrze. Projekt został zakończony sukcesem, autobus został kupiony i do dzisiaj jeździ ulicami Kairu przywożąc niepełnosprawnych do Klubu Szczęścia i odwożąc pod koniec dnia do domów. Obecnie rozpoczynamy kolejny projekt dotyczący Klubu Szczęścia i szkoły, która tam funkcjonuje.

W lipcu 2017 przebywało w parafii dwóch polskich studentów, którzy w ramach stażu zorganizowanego przez „Dom Wschodni” zapoznali się z sytuacją szkoły i postanowili zebrać pieniądze na jej gruntowny remont, a nawet rozbudowę. Klub Szczęścia potrzebował środków na dobudowanie i wyposażenie części przeznaczonej na kuchnię. Nowa kuchnia dla Klubu Szczęścia w Kairze powstała dzięki pomocy polskich parafii oraz sympatyków Domu Wschodniego latem 2018 r.

W sierpniu 2017 roku Alina Goska podczas tygodniowego pobytu w Kairze przedstawiła ks. Robbinowi zarządzającemu szkołą projekt wsparcia pracy tamtejszych nauczycieli. Odwiedziła wcześniej kilka placówek w Polsce prowadzących podobną działalność, zapoznała się z ideą warsztatów terapii zajęciowej i sposobem ich organizacji w Polsce, zakupiła wzorcowe materiały używane na warsztatach w naszych placówkach. Okazało się bowiem, że ośrodek w Kairze dysponuje nie tylko nieporównywalnie mniejszą ilością pomocy naukowych i różnych koniecznych materiałów, ale też tamtejsi nauczyciele są ubożsi w pomysły na pracę z ich podopiecznymi. Brak materiałów, dobrej organizacji zajęć i pomysłów na ich urozmaicenie przekłada się na frustrację wszystkich i słabe funkcjonowanie szkoły.

Z drugiej strony tym, co zwraca uwagę i zachwyca podczas pobytu w ośrodku w Kairze, jest wielka serdeczność wszystkich i troska o siebie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że angażując się w ten projekt nie tylko pomagamy, ale także sami wiele zyskujemy.

W ramach wsparcia Klubu Szczęścia w dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Kairze warsztaty dla nauczycieli. Alina Goska oraz panie Aleksandra Lewandowska i Elżbieta Rokita – obie z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia warsztatów – udały się do parafii św. Marka na Szubrze.

W tym roku ponownie organizujemy warsztaty, które trwają od 26 listopada do 1 grudnia. Nauczyciele z Polski podzielą się swoim doświadczeniem z nauczycielami w Kairze, dzięki czemu wspólnymi siłami postaramy się poprawić los ludzi niepełnosprawnych, którzy przy tamtejszej parafii znaleźli swój dom. Dla wielu z nich chwile spędzane w parafii są jednymi z niewielu naprawdę szczęśliwych chwil w ich życiu.

Reasumując: jak zwykle w „Domu Wschodnim” chcemy budować mosty między ludźmi oraz tworzyć przestrzenie spotkania i wzajemnego poznania. Także tym razem chcemy podzielić się zarówno naszym bogactwem i przekazać środki dla Klubu Szczęścia, jak i doświadczeniem. Pewni jesteśmy, że sami daleko więcej zyskamy: zobaczymy, jak radzą sobie z niepełnosprawnościami nasi bracia w Egipcie, zobaczymy wiele uśmiechu, radości i prawdziwej miłości, z pewnością zawrzemy nowe przyjaźnie.

Projekt wsparcia Klubu Szczęścia chcemy realizować z Waszą pomocą. Wspólnie możemy uszczęśliwić tak wiele osób i sprawić, że ich ciężkie życie stanie się choć odrobinę piękniejsze.

Zapraszamy Was do współpracy, zróbcie to z nami!

Środki finansowe na wsparcie kairskiego Klubu Szczęścia można wpłacać na konto:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytuł przelewu: Klub Szczęścia

PRZEKAŻ 100 PLN

PRZEKAŻ 50 PLN

PRZEKAŻ 30 PLN

Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie w imieniu własnym oraz podopiecznych i pracowników Klubu Szczęścia w Kairze!

Files to download