Różaniec za braci w grudniu

Różaniec za braci w grudniu

18 listopada, w II Światowy Dzień Ubogiego rozpoczęliśmy razem z Metropolitą Łódzkim Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem oraz łódzką Caritas inicjatywę "Różaniec za braci". Spotkania modlitewne w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w duchowej jedności z nim, podczas których przekazujemy im także konkretne, materialne wsparcie, odbyły się w kilku parafiach i wspólnotach.

W grudniu planowane są kolejne spotkania, gdyż Różaniec za braci jest inicjatywą stałą. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w miłości i solidarności z Kościołami Syrii, Iraku czy Egiptu są wytrwali i systematyczni. Podczas ostatniej wizyty w Aleppo ks. Przemysław Szewczyk opowiadał Syryjczykom o tej modlitwie, która regularnie zanoszona jest do Boga przez chrześcijan w Polsce. Młodzi mieszkańcy Aleppo opowiedzieli organizując grupę modlitewną "Różańca za braci" u siebie. Modlić się będą w ośrodku Terre Sainte.

Na grudniowe spotkania rozważania i "List do braci" przygotował Fadi, Aramejczyk pochodzący z Aleppo, subdiakon Kościoła ormiańskokatolickiego. Pisze w swoim liście między innymi:

Gdy Jezus wypowiadał słowa: "Nie lękajcie się!", wiedział, że bez względu na to, ile człowiek wycierpi, zawsze znajdzie on kogoś, kto pomoże mu przetrwać klęskę. My, ludzie w Syrii, często potrzebujemy finansowego i moralnego wsparcia, a wy, z całą swą hojnością, wyciągacie do nas pomocną dłoń w geście braterskiej solidarności i pomocy. Ostatecznie to On sprawił, że miłujemy się jak bracia, dzięki Niemu jesteśmy jedną rodziną. „Różaniec za braci” jest dla nas jednym
z konkretnych dowodów prawdziwości słów Jezusa.

Jestem przekonany, że my, chrześcijanie, nie znikniemy, nie przepadniemy; jesteśmy nadzieją i światłem dla innych, mamy odważne serca, by rzucać wyzwanie złu naszą miłością! Jesteśmy nosicielami pokoju, zasadzającymi dobroć i zbierającymi piękno.

Na koniec, chciałbym w imieniu swoim i swoich braci wyrazić wielki szacunek
i ogromną wdzięczność dla was z głębi naszych serc, prosząc Boga by ustrzegł was od wszelkiego zła, by nigdy nie dotknęła was wojna, a wasze rodziny pozostały całe. Niech umocni waszą wiarę, a także daruje wam miłość i zdrowie.

Gorąco Was zapraszamy do włączenia się w inicjatywę "Różaniec za braci". Sprawdźcie, czy w Waszej parafii odbywa się takie spotkanie: wszystkie miejsca zaznaczamy na tej mapie. Jeśli nie, porozmawiajcie ze swoimi księżmi, zaproponujcie zorganizowanie spotkania, zgłoście parafię lub wspólnotę pisząc na nasz e-mail: kontakt@domwschodni.pl lub korzystając z formularza zamieszczonego na naszej stronie: www.domwschodni.pl/post/rozaniec. Przekażemy Wam różaniec, którego krzyżyk został wykonany z drewna stropu maronickiej katedry w Aleppo zniszczonej podczas działań wojennych, oraz będziemy regularnie przesyłać materiały na spotkanie modlitewne: "List od braci" pisany przez chrześcijanina z Bliskiego Wschodu oraz przygotowane przez niego rozważania do tajemnic różańcowych. Wsparcie dla Kościołów na Bliskim Wschodzie zebrane podczas spotkania modlitewnego należy przekazać do łódzkiej Caritas, trafi w miejsca, gdzie potrzeby są największe i będziemy informować o tym, jak zostało wykorzystane.

Zapraszamy także do polubienia na Facebooku profilu "Różaniec za braci" oraz do czynnego włączenia się w jego tworzenie.

Włącz się w modlitwę za chrześcijan na Bliskim Wschodzie! Podejmij inicjatywę "Różaniec za braci" w swojej parafii lub wspólnocie!

Podoba Ci się to, co robimy? Buduj z nami Dom Wschodni!

Files to download