Studium źródeł: o apokryfach, apokalipsach, aniołach i demonach...

Studium źródeł: o apokryfach, apokalipsach, aniołach i demonach...

Ostatnie spotkanie w cyklu "Studium źródeł" odbyło się 16 listopada 2022 i było wyjątkowe. Planowane było dalsze czytanie "Historii kościelnej" Rufina z Akwilei, ale pytania uczestników spotkania wywołały inny temat. Stąd to nagranie o apokryfach, apokalipsach, aniołach i demonach.

Przypominamy, że spotkania z cyklu "Studium źródeł" odbywają się w środy o godz. 18.30 w klubokawiarnii "Fratelli tutti" w Łodzi, ul. Piramowicza 11/13. Następne odbędzie się 30 listopada. Zapisy spotkania publikujemy na naszej stronie internetowej.

Zapis wszystkich spotkań

Stowarzyszenie Dom Wschodni utrzymuje się dzięki darowiznom osób z nami związanymi. Będziemy wdzięczni za przekazanie wsparcia, żebyśmu mogli kontynuować i rozwijać projekt "Studium źródeł": Środki można przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”

ul. Piotrkowska 80, 90-102 Łódź

mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Tytuł przelewu: na cele statutowe

Środki na Dom Wschodni można także przekazać metodą szybkich płatności

Przekaż 30 PLN     Przekaż 50 PLN     Przekaż 100 PLN

Dziękujemy!

Files to download