Podsumowanie działań związanych z remontami zniszczonych mieszkań w Bejrucie - listopad 2020

Podsumowanie działań związanych z remontami zniszczonych mieszkań w Bejrucie - listopad 2020
Podsumowanie działań związanych z remontami zniszczonych mieszkań w Bejrucie - listopad 2020

Czas podsumować nasze prace remontowe w Bejrucie, które prowadziliśmy w listopadzie:

  • Nasze działania w Bejrucie prowadzone są w oparciu o Kościół Św. Michała w dzielnicy Mar Mikhail, Redemptoris Mater Liban oraz organizację WPF (World Patriarchal Maronite Found)

  • Naszym głównym partnerem krajowym jest Caritas Łódź, znaczne wsparcie otrzymaliśmy także od Caritas Poznań

  • W listopadzie prowadziliśmy prace w 17 mieszkaniach, za sumę 5300 USD

  • Prace w mieszkaniach  nr 1,3,6 9-13 i 16 zostały fiansowo wsparte z funduszy pozyskanych przez Siostry ze zgromadzenia St. Augustinien Pennabili

  • Prace w mieszkaniu nr 9 zostały także wsparte przez FDCD (Found for Development Culture and Dialoque, www.fdcd.org

  • Od sierpniowego wybuchu przeprowadziliśmy prace remontowe o różnej skali w 35 mieszkaniach za łączną kwotę 22, 560 USD

  • Powyższe koszty zawierają wynagrodzenie dla zespołu remontowego (w szczytowej fazie 15-20 osób)

  • Prace są kontynuowane i będą prowadzone do wyczerpania budżetu

Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie - zarówno duchowe, jak i materialne! Zapraszmy do przeczytania szczegółowego sprawozdania, które zawarliśmy w pliku PDF poniżej:

Files to download