Rok Jana Pawła II w Domu Wschodnim

Rok Jana Pawła II w Domu Wschodnim

Rok 2020, który przed chwilą rozpoczęliśmy jest przeżywany w Polsce jako Rok Jana Pawła II. W uchwale sejmowej podjętej 13 czerwca ubiegłego roku czytamy między innymi o zasługach świętego papieża dla wyzwolenia Polski z niewoli komunistycznej, dalej o jego znaczeniu dla Polski i Europy i wreszcie o tym, że "z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim". Dla Domu Wschodniego to właśnie ten uniwersalny aspekt posługi Jana Pawła II jest niezwykle ważny, gdyż stanowi główną inspirację naszych działań.

W Polsce bardzo często - może nawet zbyt często - widzimy Jana Pawła II jako naszego wielkiego rodaka, wyzwoliciela Ojczyzny, obrońcę naszego narodu i naszej tradycji. Prawdą jest, że taki był i jego umiłowanie Polski powinno być dla nas wzorem także dzisiaj. Przeżywał on jednak swoją tożsamość narodową oraz chrześcijańską wiarę w głębokiej i autentycznej jedności z innymi narodami i wspólnotami Kościoła.

W 1995 ukazał się niezwykle ważny dla nas list apostolski "Orientale lumen". Papież otwiera w nim przed nami swoje serce pisząc:

Jeśli bowiem wierzymy, że czcigodna i starożytna tradycja Kościołów Wschodnich stanowi integralną część dziedzictwa Kościoła Chrystusowego, to katolicy powinni przede wszystkim ją poznawać, by móc się nią karmić i przyczyniać się — każdy na miarę swoich sił — do budowania jedności.

Nasi bracia obrządków wschodnich dobrze zdają sobie sprawę, że wraz z braćmi prawosławnymi są żywymi nosicielami tej tradycji. Konieczne jest, aby również synowie i córki Kościoła katolickiego, należący do tradycji łacińskiej, mogli poznać w pełni ten skarb i dzięki temu dzielić z Papieżem gorące pragnienie przywrócenia Kościołowi i światu pełnego obrazu powszechności Kościoła, wyrażanej nie przez jedną tylko tradycję, ani tym bardziej przez jedną wspólnotę w przeciwstawieniu do drugiej; i aby również nam wszystkim było dane cieszyć się w pełni z tego objawionego przez Boga i niepodzielnego dziedzictwa Kościoła powszechnego, które przechowywane jest i wzrasta tak w życiu Kościołów Wschodu, jak i Zachodu.

Dzieląc zatem z Papieżem "gorące pragnienie przywrócenia Kościołowi i światu pełnego obrazu powszechności Kościoła" budujemy Dom Wschodni, żeby być bliżej naszych braci i sióstr żyjących w Egipcie, Syrii, Libanie czy w innych krajach Bliskiego Wschodu. Przebywamy wśród nich, uczymy się ich tradycji, towarzyszmy w ich codzienności i z radością doświadczamy, że różnica tradycji nie rozdziela, ale ubogaca.

W tym Roku Jana Pawła II będziemy częściej zapraszać Was do poznawania świętego Papieża od strony jego związków z Kościołami Bliskiego Wschodu. Przybliżymy jego nauczanie, opowiemy o pielgrzymkach w te strony, gdzie sami często się udajemy. Wszystkich Was zapraszamy zatem do otwarcia serca i umysłu na nauczanie i przykład św. Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, który stał się obywatelem świata i Ojcem dla całego Kościoła.

Zapraszamy do lektury całości listu apostolskiego "Orientale lumen"

Zapraszamy również do wysłuchania komentarza ks. Przemysława Szewczyka do pierwszych słów "Orientale lumen" na naszym kanale na YouTube'ie

Files to download