Proszę o 1% waszego podatku

Proszę o 1% waszego podatku

Doskonale wiem, że nikt nie lubi płacić podatków, zwłaszcza obecnie, gdy daniny nakładane przez państwo są wszechobecne i symboliczny Dzień Wolności Podatkowej, od którego po spłaceniu wszelkich zobowiązań zaczynamy zarabiać na siebie, w Polsce w ubiegłym roku był 173. dniem w roku... Z drugiej jednak strony podatki są naszym wkładem w dobro wspólne i w instytucje tak ważne dla Polski jak państwo, ale także w infrastrukturę drogową, szpitale, szkoły... Jak ważna jest ich obecność i sprawne funkcjonowanie chyba najlepiej widać z perspektywy świata, w którym ich nie ma... Zapraszam do Syrii, Libanu czy Tunezji...

Niezwykle ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego jest fakt, że państwo pozwala obywatelom zdecydować samodzielnie o przeznaczeniu 1% podatku na jedną z organizacji pozarządowych, która otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. W ten sposób umacnia się autentycznie przestrzeń zwana "trzecim sektorem", która dzięki pozyskaniu w ten sposób środków podatkowych korzysta z pieniędzy publicznych nie na skutek decyzji osób reprezentujących władzę państwową, ale na skutek decyzji obywateli.

Dlatego bardzo Was proszę o taką decyzję. Wypełniając rozliczenie podatkowe wpiszcie w odpowiednie miejsce KRS Stowarzyszenia "Dom Wschodni - Domus Orientalis" (0000457665). W ten sposób zdecydujecie, że w Polsce ma istnieć i działać prężnie Stowarzyszenie, które buduje przestrzeń spotkania między Polakami a mieszkańcami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, prowadzi do wzajemnego poznania i szacunku, promuje kulturę polską w świecie, wspiera potrzebujących, troszczy się o migrantów i ofiary konfliktów i wojen.

Za każdą taką decyzję bardzo Wam dziękuję!

ks. Przemysław Marek Szewczyk

P.S W załączonym poniżej pliku PDF możecie poczytać więcej o naszym Stowarzyszeniu i wszystkich projektach, które zorganizowaliśmy w 2021r. nie tylko w Polsce, ale też w Syrii, Libanie i Tunezji.

 

Files to download