Klub Szczęścia w Kairze

Klub Szczęścia w Kairze

"Klub Szczęścia" jest ośrodkiem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, który prowadzi w Kairze parafia św. Marka. Stowarzyszenie "Dom Wschodni" od wielu lat wspiera ośrodek materialnie (pomoc w sfinansowaniu zakupu autobusu, przygotowania kuchni, zainstalowania klimatyzacji). Regularnie też organizujemy w "Klubie Szczęścia" warsztaty dla podopiecznych i opiekunów, które są okazją do budowania braterskich więzi między Polakami a Egipcjanami.

Więcej o współpracy Domu Wschodniego z Klubem Szczęścia możecie przeczytać na naszych stronach:

Moja droga do Klubu Szczęścia - Agnieszka Matera

"Stajemy się lepszymi ludźmi" - rozmowa z Aliną Goską o współpracy z Klubem Szczęścia

Kuchnia Klubu Szczęścia powstała dzięki Wam!

Warsztaty w Klubie Szczęścia


Wsparcie na Klub Szczęścia można przekazywać wpłacając środki na konto:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Tytuł przelewu: Klub Szczęścia

PRZEKAŻ 100 PLN

PRZEKAŻ 50 PLN

PRZEKAŻ 30 PLN

Dziękujemy!

Files to download