Warsztaty w Klubie Szczęścia

Warsztaty w Klubie Szczęścia

Od poniedziałku 18 lutego rozpoczynamy w Kairze, w parafii Świętego Marka kolejne warsztaty dla nauczycieli i podopiecznych ośrodka dla niepełnosprawnych "Klub Szczęścia". Tym razem pracujemy nad efektywnym wykorzystaniem kuchni, która powstała w Klubie Szczęścia dzięki Waszemu wsparciu!

Praca z osobami niepełnosprawnymi jest dla zaprzyjaźnionej z nami kairskiej parafii sprawą zupełnie priorytetową. "Klub Szczęścia" powstał w celu stworzenia przyjaznej niepełnosprawnym przestrzeni, a w chwili obecnej sprawuje dzienną opiekę nad grupą 50 osób troszcząc się o ich edukację i wspierając w pełniejszej integracji ze społeczeństwem.

Dzięki naszej pomocy Klub Szczęścia rozwija swoją działalność, dlatego jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za wsparcie tej pracy Kościoła w Egipcie.

Wsparcie na Klub Szczęścia można przekazywać wpłacając środki na konto:

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Tytuł przelewu: Klub Szczęścia

PRZEKAŻ 100 PLN

PRZEKAŻ 50 PLN

PRZEKAŻ 30 PLN

Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie w imieniu własnym oraz podopiecznych i pracowników Klubu Szczęścia w Kairze!

Files to download